sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

Dr. Vesna Vuk Godina: V Sloveniji smo doživeli mehki državni udar


Pogovarjal se je: Gojko Bervar

Vesna Vuk Godina, kulturna in socialna antropologinja, govori in piše brez ovinkov. Ve, zakaj se nam dogaja, kar se nam dogaja, in veliko tega ima korenine v daljni preteklosti. Govori zanimivo, zato jo imajo mnogi študentje radi. In od poslušalcev in študentov potem tudi veliko zahteva, zato je nekateri ne marajo. Lahko bi ostala na univerzi na Havajih, pa se je vrnila. Danes ni povsem prepričana, da je naredila prav.
Radi zjezite ljudi?
Ne, niti ne. Rada jih izzivam, da začno misliti. Da se zbudijo iz ukalupljenih načinov razmišljanja in začnejo razmišljati o stvareh, o katerih sicer ne bi. Ni pomembno, kako to dosežem: s humorjem, cinizmom, obrobno pripombo ali povzročanjem jeze. Pomemben je končni učinek. Revolucionarji bi dejali, da je jeza, če jo razumemo kot bes množic, produktivna, saj vodi k spremembi. Res, če gre za bes množic, je lahko začetnica sprememb. Ampak pri Slovencih se te stvari kanalizirajo drugače. Sama konfliktov in negativnih čustev ne dojemam kot nekaj slabega. Antropologi so že zdavnaj ugotovili, da utegnejo biti konflikti produktivni.
Kaj bi rekli, so Slovenci v sedanji družbeni klimi jezni ali brezvoljni?
Mislim sicer, da so tudi jezni. Toda naša težava je naša zgodovinska politična kultura nevidnosti, ki obstaja že stoletja. Stvar je logična: slovenska zgodovina je pač zgodovina majhne etnične skupnosti Slovanov, soočene z Germani, ki so bili številčno, tehnološko, vojaško vedno v premoči. V tem položaju so se naši predniki naučili, da jeze nima smisla preliti v odprt spor, ker se to ne splača, ampak so pragmatično ravnali tako, kot so menili, da je zanje najbolje. Ne gre torej za to, ali so ljudje jezni ali brezvoljni, težava je v tej politični kulturi nevidnosti. Znotraj nje namreč ni realistično pričakovati, da bi se ta čustva udejanjila v aktivnost.
Vesna Vuk Godina

Govorite o politični kulturi nevidnosti in tudi ne-uporništva. Nekdanji partizani in osamosvojitelji bi dejali, da Slovenci znamo biti uporniški.
Slovenci so se v zgodovini uprli kakih trikrat, osamosvojitve ne štejem v to, toda to se je zgodilo po tem, ko so se uprli že drugi. Tudi pri kmečkih puntih smo se priključili tistim, ki so naredili prvi korak, kar ni čudno, saj smo bili vedno orientirani k drugim. Če se vrneva k prejšnjemu vprašanju: če bi nastala skupina, ki bi tej jezi dodala politično aktivnost in program, se ji bi večina takoj priključila. V NOB je bilo enako, ljudje so se priključili tistim, ki so se začeli bojevati proti okupatorju. Nočem zmanjševati pomena, hočem samo povedati, da gre za drugo matrico od tiste, ko se posameznik na podlagi svoje avtonomne presoje upre. Slovenec sicer zlahka presodi, da je nekaj narobe, in to tudi privatno pove, ne zmore pa tega pretočiti v avtonomno politično aktivnost zoper oblast. Mislim, da je stopnja kritičnosti do te oblasti, do tega, v kakšnem svetu živimo, zelo visoka, a naslednjega koraka ne naredimo. Če bi se pojavil nekdo, ki bi organiziral skupino proti oblasti, bi, po moje, zelo hitro dobil večinsko podporo.
Trdite, da je Slovenija za zahodno demokracijo premajhna in da so neformalne povezave v naši državi prekrile ves družbeni prostor.
Zahodne demokracije so narejene za - tudi geografsko - bistveno večje družbe, kot je slovenska. Neformalne mreže obstajajo povsod, to ni nikakor zgolj slovenska patologija. Tudi v Ameriki obstajajo povezave med prijatelji in sorodniki, toda ljudje ne živijo geografsko na majhnem prostoru: prijatelje imajo na Floridi, na Havajih, sorodnike v Ohiu, na Aljaski, mreže so bolj razpršene in so, ko jih potrebujete, manj uporabne. Enako velja za Francijo, Nemčijo ali recimo nekdanjo Jugoslavijo; ko pridete do konca najbližjega okolja, se ta neformalna mreža praviloma konča. Ko pa izstopite z območja svoje neformalne zveze, ste zainteresirani, da v svetu obstajajo trdna formalna pravila, ki veljajo zunaj neformalnih mrež. Če greste v Makedonijo, si želite trdnih formalnih pravil, ki urejajo družbo. Ko se torej okolje geografsko veča, so tudi neformalne mreže vse redkejše, ali pa so tako razpršene kot v ZDA, da so neuporabne.
Problem slovenske države je, da je premajhna. V nobeni majhni državi zahodna demokracija ne deluje. Ta tudi ne deluje pri nobenem plemenu, in Slovenci smo tako rekoč pleme: ves družbeni prostor je pokrit z neformalnimi mrežami. Veliko plemen je, ki niso imela formalnih institucij, a so stvari učinkovito reševala prek neformalnih zvez in pravil. Da bi v takšni situaciji deloval zahodni model demokracije, pa ni možnosti. To seveda ne pomeni, da nismo primerni za demokracijo, primerni smo za tako, ki je med nami že stoletja: za demokracijo neformalnih mrež, to pa je neposredna demokracija. Brez predstavniških sistemov. To je vaška demokracija. Tudi samoupravljanje je bil tak model neposredne demokracije.
Ker so pravila neformalnih mrež bistveno močnejša od formalnih in jih tudi izrivajo?
Tako je povsod, tudi v razvitem svetu. Neformalne mreže so najpomembnejše, njihova pravila so najmočnejša in tudi kazni ob kršitvi najhujše. Povsod se bo razpisovalcu delovnega mesta zgodilo, da bo, ko se bo nanj prijavil sin njegove ljubice, ki bo imel slabše kvalifikacije kot drugi kandidati, imel težave pri odločitvi. Razlika je le v tem, ali imate dovolj širok družbeni prostor, kjer se to neha. V Sloveniji tega prostora ni. Če bi Jugoslavija obstala, bi bila dovolj razsežna in bi bila teoretično primeren prostor za razvoj večstrankarskega sistema. Slovenija pa ni. Premajhni smo.
Težava je v tem, da ni mehanizmov, s katerimi bi te neformalne povezave obvladovali. Kakšna je rešitev?
Eden od mehanizmov je notranji nadzor, ta deluje v skladu s pravili neformalne mreže. Druga rešitev bi lahko bila učinkovita pravna država, a kaj ko učinkovite pravne države v plemenu ni. Edino, kar deluje, je neposredni nadzor - skozi neposredno demokracijo, v njej ljudje nadzirajo drug drugega. S tem se prostor za mogoče zlorabe, ki smo jim danes priča v slovenski družbi, zapre oziroma vsaj bistveno zmanjša. V socializmu so ljudje kradli toaletni papir in žeblje, nihče pa ni mogel ukrasti tovarne. Mi pa smo neposredni nadzor ukinili in ga razglasili za ostanke socializma, kar je neumnost, saj pri Slovencih obstaja že nekaj stoletij. Nato smo vpeljali tako imenovano pravno državo, ki v tem okolju nima nikakršnih možnosti, ker so neformalne mreže povsem prepletle družbeni prostor. Mehanizem, ki je deloval, smo torej odpravili in ga zamenjali s takim, ki nima nobenih družbenih možnosti, da bi deloval.
Potemtakem smo prenesli k nam, ki smo imeli povsem drug socialni vzorec, tujo prakso, ki je temeljila na drugi tradiciji.
Antropolog Marshal Sahins je v knjigi Opravičila Turkididu napisal, da kultura odloča o tem, kdo je družbeni akter, kakšni bodo rezultati družbene akcije, ne pa institucija. Enako institucijo in prakso lahko skušate nacepiti v deset različnih družb, pa bo izid vselej drugačen. Mi pa smo naš kulturni okvir zanemarili, delamo se, kot da bi Slovence lahko nategnili na kateri koli kalup. Eden od pomembnih vidikov nacionalne kulture je, o tem govori tudi Sahins, zgodovinski okvir. Če hočete razumeti slovensko kulturo, morate poznati slovensko zgodovino, in če hočete razumeti, kaj se nam dogaja zdaj, morate razumeti slovensko kulturo. Naši predniki so razvili nekatere preživetvene prilagoditve: kolektiv kot enota preživetja posameznika; delitev, redistribucija bogastva - bogati so dali potrebnim revnim; egalitarnost - vsi so bili enako revni; nesprejemanje drugačnosti - tisti, ki so drugače govorili, se drugače oblačili, so bili Germani oziroma Nemci, torej sovražniki; ignoriranje formalnega političnega sistema, ki je bil celotno zgodovino tuj političen sistem. Stališče, da je treba državo jemati kot tujca, ki ga je prav prinesti okoli, je tradicionalni slovenski vzorec. To dela Martin Krpan, slovenski literarni junak. In ko smo ustanovili lastno državo, smo pričakovali, da bo ta način dojemanja oblasti izginil. Toda ko v družbo od drugod prenesete neke rešitve in institucije, ki se ljudem zdijo nemoralne, nesprejemljive, nenormalne, ne morejo delovati. In praktično vse stvari, ki smo jih prenesli z Zahoda, padejo v te kategorije.
Zgodovinska napaka z vstopom v Nato in EU nas je v resnici pripeljala v neko drugo, večjo, sicer nevidno in formalno neobstoječo državo, ki jo pa vodijo prepoznavni interesi tujega kapitala. Hlapčevsko prilagodljive Slovence smo spustiti v areno velikega kapitala, ki zelo dobro ve, kaj hoče. Zdaj ga naši voditelji sprašujemo, kaj naj delamo, da ne bo konfliktov. Slovenci so zgodovinsko - tudi to so bile preživetvene strategije - servilni in brezmoralni. Toda brez te brezmoralnosti bi nas ne bilo več tukaj, prišlo bi do etnocida. Če bi v imenu morale uprirali Germanom, nas ne bi bilo več. To je bila pač strategija preživetja, ki nas je ohranila. Ampak ta strategija je še živa. Primer: moji najboljši prijatelji in sorodniki so mi svetovali, naj neham dražiti oblastnike, ker če bom nevidna, me bodo pustili pri miru.
No, in zdaj te Slovenčke spustite v EU, njim nasproti pa je možganski trust intelektualcev, ki jih je kapital, posebej ZDA, pokupil po vsem svetu. Ti seveda vedo, kaj je treba narediti, da se uresničijo interesi kapitala. Saj tudi Janez Janša natanko ve, kaj dela. Ker to vedo tisti, ki ga vodijo. In zdaj Slovenčki hodijo v Evropo spraševat, kaj naj delajo. Tam jim seveda dajo nasvete, a takšne, ki koristijo njim. Zato je celotna zgodovina samostojne Slovenije popoln polom. Gre za uničevanje in razprodajo države in dobrobiti državljanov kapitalu.
Tudi nekdanjemu premierju Drnovšku ste dejali, da je temeljna napaka v tem, da smo tuje modele prevzeli proti svoji tradiciji. Je vrnitev na izhodišče sploh še mogoča?
Pravzaprav me je kar nekaj stvari, ki kažejo na to možnost, presenetilo. Ne glede na to, da je doseženo to, kar je kapital hotel, da smo torej v statusu kolonije, sem imela nekaj nenavadnih izkušenj. Primer: moji študentje imajo, podobno kot ameriški, skozi šolski sistem povsem oprane možgane. Toda v raziskavi Mladina 2010, v kateri so sicer povedali, da menijo, da je družba zanje poskrbela preslabo, so na vprašanje, kje je rešitev, odgovarjali, da je treba vzeti starejšim in dati njim. Ob tem sem se seveda zgrozila, saj ta logika kaže na ekstremno prisotnost asocialnosti. A je hkrati ta odgovor povsem tradicionalen, saj so v njihovih očeh starejši tisti, ki imajo več, oni pa manj. Kar predlagajo, je tradicionalna slovenska redistribucija, način, na katerega je delovala slovenska vaška skupnost. Otroci torej, ki so jim povsem izbrisali zgodovinski spomin, ki zato mislijo, da so bili belogardisti narodni heroji, partizani pa patološki primerki, živijo vaško idejo o redistribuciji, čeprav sami ne redistribuirajo nič, celo zapiske si med sabo prodajajo. Ko se pojavi težava, pa bodo govorili enako kot pred-Slovenec izpred nekaj stoletij: tistemu, ki ima, je treba vzeti in dati tistemu, ki nima. Tradicije so očitno preživele in mislim, da je vrnitev na ta izhodišča še mogoča. Povrh vsega pa so v podjetjih, ki še delujejo dobro, v Krki, Revozu, Jeklu Štore, na tih način znova uvedli samoupravljanje, participacijo delavcev, skrb za najslabše plačane ljudi, odločanje o tem, ali naj odpuščajo ali znižajo plače in podobno. Ni pomembno, kako se danes to imenuje, a upravljavec, če je res kapitalist, se dobro zaveda, kaj je v slovenskih razmerah treba narediti. Vrednote se pač spreminjajo počasi. Za spremembo je po antropoloških analizah potrebno osem generacij.
V nekem pogovoru za Delo ste dejali, da je politična kultura Slovencev povezana s kolektivistično zavestjo bivanja. A hkrati opozarjate, da bi bilo trditev napačno povezovati s socializmom - korenine so bistveno globlje.
Seveda, zgodba o kolektivizmu kot socialističnem vzorcu je produkt tistih, ki so hoteli ta sistem kriminalizirati. Stvari, ki so obstajale stoletja in jih potrjujejo tudi literarni zapisi, so bile seveda vpete tudi v samoupravni socializem. Ni naključje, da je to pogruntavščina Slovenca, Edvarda Kardelja, ki je prilagojeno tradicijo slovenske vaške skupnosti vnesel v politični sistem vse države. Zato so jo Slovenci morda še deloma razumeli, Srbi pa ne, ker so imeli povsem drugačno tradicijo. Razglasitev take tradicije za ostanek socializma je zgodovinski ponaredek. Seveda je bila vpeta tudi v socializem, kajti socializem je bil v bistvu tradicionalni sistem. Morda bi bilo, vsaj za ljudi, bolje, če bi te prvine obstajale tudi danes. Hitre spremembe institucij nikjer niso dale dobrih rezultatov. Vse antropološke raziskave postsocialističnih družb kažejo na to, da hitre spremembe institucij vnašajo krizo in družbeno dezorganizacijo. Je pa jasno, da so tisti, ki so hoteli prej postati generalni sekretarji partije, a jih ta ni sprejela, ugotovili, da je edini način, da pridejo na oblast, ta, da zrušijo državo. Za opravičevanje svojih skrajno egoističnih ciljev so pač morali najti ideološko opravičilo.
To, da tujih demokratičnih modelov nismo znali nacepiti na slovenske tradicionalne vzorce, je po vašem tudi eden od razlogov za fašizacijo Slovenije.
Seveda, če nimate kanalov, skozi katere bi omogočili sisteme odločanja, ki naj bi delovali, potem blokirate to, kar naj bi demokracija bila - torej odločanje državljanov skozi kateri koli kanal. To, kar bi edino lahko nadzorovalo povampirjeni interes elit, ste s tem izločili iz sistema. Potem pa to kombinirate še z osebnimi sovraštvi in patologijami ter s politično kulturo nevidnosti, zunanjega kapitala in multinacionalk in dobite položaj, na moč podoben tistemu v Nemčiji leta 1933. Študentom vselej povem, da je Hitler prišel na oblast po demokratični poti, z močno podporo kapitala, pa ne samo nemškega, ampak tudi britanskega in ameriškega. Obstaja torej samo en drugi pol - ta pa je tisti, ki ni na strani kapitala. Zanj bi morali biti odprti kanali, da lahko nadzira, kar se dogaja. Če ne, se tiha fašizacija zgodi zelo hitro. To se je zgodilo tudi v Nemčiji, ko je Hitler izločil ta kritični nadzor. Isto se je zgodilo nam, kajti pravi kanal za nadzor je v slovenski tradiciji neposredna demokracija, ta pa je izločena. In če boste danes ljudi spraševali, ali imamo v državi demokracijo, bodo vsi - razen »janšistov« - dejali, da je nimamo, da imamo farso demokracije. Če boste spraševali naprej, bodo dejali, da je to zato, ker vlada človek, ki so ga niso izvolili. Ta je začel zlorabljati njihovo voljo, ni pa mehanizma, da bi ga odstavili. In me sprašujejo, kaj se da storiti. Za Američana je to morda demokracija, za Slovenca pa ne. Zgodilo se nam je tole: kanali, skozi katere so Slovenci edino znali nadzirati politične elite, so se zaprli, teh, ki so na razpolago, se pa niti ne potrudijo izrabiti, ker se jim ne zdijo operativni.
Šlager, ki ga poslušamo zadnje mesece in ima refren: »Če ne, nam bodo pa vladali tujci ...«
Saj nam že vladajo ...
... ste vi že precej prej, preden je postal aktualen, komentirali, češ da smo Slovenci na sploh najbolje funkcionirali tedaj, ko so nam vladali tujci.
Mi pač nikoli nismo imeli svoje države in etnična skupnost se trudi preživeti v razmerah, ki so ji dane. Eskimi so morali preživeti v mrzli klimi, Slovenci v mrzlem družbenem podnebju. Naučili smo se preživeti v položaju, ko nam vlada drugi. Tega so se naši predniki dobro naučili, sicer nas danes ne bi bilo. Očitno so oni to bolje obvladali kot mi, ki nam je uspelo svojo državo uničiti v dveh desetletjih. Oni pa so znali tisoč let preživeti in obstati pod tujci. A ne le, da so se naučili funkcionirati pod tujci, Slovenci si takoj, ko se da, znova poiščemo tujo nadoblast. Tako je treba videti tudi referendumski odločitvi o vstopu v Nato in EU. Težava pa je v tem, da ti današnji tujci niso več taki, kot so bili prej v zgodovini, ko so vladali z odkrito močjo, politično manipulacijo. Sedanji zaposlujejo vrsto strokovnjakov, katerih naloga je, da vzdržujejo delovanje kapitalističnega sistema in pridobivanja dobička. Ni torej več personificiranega tujca, Nemca, Avstrijca, Srba. Ne, na drugi strani je korpus nekega anonimnega znanja, ki nam vlada, ne da bi mi sami vedeli, za kaj sploh gre.
Tu tradicionalne strategije preživetja ne delujejo več. Socializem je bil sorazmerno primitiven način gospostva: vedeli ste, kdo vam vlada, s čim in kako se vsemu izogniti. Zdaj pa ne veste, kdo vam vlada, kaj narediti, da vam ne bi, oziroma imate občutek, da vam oni sploh ne vladajo. To je sofisticiran sistem, za katerega je Spomenka Hribar rekla: »Lahko rečete kar koli, a vas nihče ne posluša.« Stvar je še hujša: tudi če poslušajo, nikogar ne gane. Socializem je bil v primerjavi s tem demokratičen red, saj ste vedeli, kakšna so pravila, danes pa dejanskih pravil, po katerih kapitalizem deluje, nihče niti ne razume. Za tak sistem Slovenci nimamo odgovora. Pa saj ga tudi drugi nimajo.
Rekli ste: »Slovenci potrebujejo velikega vodjo.« Boris Jelcin je govoril, da Rusi potrebujejo carja. Je torej nekakšna slovanska posebnost, da si želimo močnih liderjev? Ali pa je to morda lastnost narodov z nerazvito demokratično tradicijo?
Nisem kak poseben zagovornik 'slovanske duše', čeprav bi v kulturah narodov skupnega izvora morda lahko našli kakšne skupne emocije. Pri Rusih je pač tako, da so živeli v imperiju, to politično ureditev poznajo, nanjo imajo vedenjske, socialne, psihološke odgovore, za njih je to urejeno družbeno stanje. Tudi oni, tako kot mi, nimajo kaj početi z zahodno demokracijo. Slovenci, ki nismo imeli svoje države, smo vselej vedeli, da smo odvisni od naklonjenosti drugega. O kom iz zgodovine pa so lepo govorili? O Mariji Tereziji in Francu Jožefu. Sprejemala sta rešitve, ki so bile v korist avstrijski državi, toda hkrati tudi Slovencev. V položaju, ko državo vodi tujec, si pač želijo, da bi jim bil čim bolj naklonjen, da bi bil oče, skrbnik.
Kaj pa v sedanjem družbenem redu?
V sedanjem je enako. Poglejte, saj nismo izvolili Janeza Janše, izvolili smo Zorana Jankovića. Volivci so pogledali, kdo jim bo najboljši oče, pri tem pa so za merilo vzeli, kdo je bolj socialen. Janša je bistveni del svojega političnega kapitala zaigral s tisto opazko o kruhu v kantah za smeti. Izkazal se je kot povsem asocialen človek. Če bi danes šla na volitve Josip Broz Tito ali pa Milan Kučan, bi zmagala. Ljudje se pač vprašajo, kdo je najbolje skrbel za njih. Tito je, Kučan tudi, vsi drugi so skrbeli slabše. Tako se bodo odločili tudi na teh volitvah. Kdo je najbolj očetovska figura? Türk. In zmagal bo, če ne bo manipulacij z volitvami.
Na prejšnjih volitvah je zmagal Janković, potem pa smo s pomočjo ameriške diplomacije doživeli mehki državni udar. Ali to, da ameriški veleposlanik v državi po volitvah vabi na posvete voditelje vseh slovenskih političnih strank, ni kršenje vseh norm diplomacije? Janez Janša torej z neizvolitvijo ni mogel postati reprezentativni oče. Janša je prišel na oblast s pomočjo blokiranja kanalov demokracije in namesto da bi rekli: »Gremo še enkrat na volitve«, so vsi skladno z že omenjeno politično kulturo nevidnosti sprejeli to stanje državnega udara. Spet smo pri vprašanju prvega zgleda. Nimamo zažigalne vrvice, razstreliva je dovolj. Pa saj nam ne vlada Janša, vlada nam tuji kapital. Ta pa vedno plača socialni mir. A da ga plača, moramo najprej narediti nemir. Ne živimo več v socializmu, ki je nagrajeval pridne in nevidne, kapitalizem nagradi poredne, ki ne ubogajo, ki povzročajo težave. Politična kultura nevidnosti pa daje kapitalu socialni mir brezplačno. Nikogar ne poznam, razen »janšistov«, ki bi dejal, da živimo v normalnih razmerah. Vso so nezadovoljni. Ampak to nezadovoljstvo nima nobenega družbenega učinka.
 Več v tiskani številki. Naročite jo tukaj >>

KOMENTARJI 

 
#9 Iztok 2012-12-23 16:18Na odgovor Petru,
Tisti, ki so danes na demonstracijah so mladi, ki s tem nimajo nič več in bi radi vlado in ureditev za današnji čas ne pa neko podalšano vlado iz leta 1930.
Čas je preskočil in danes so zahteve po drugačni demokraciji upravičene zato, ker taka kot je ta pri nas ne deluje. Če bi delovala ne bi bili zadolženi in skregani. A ne veste da v ozadju, ko gre za dober posel to delajo in jih ne briga kdo je kdo, to floskulo imajo za volivce. (TEŠ6) Skregajmo pa vladajmo, in tu je SdS umetnica. Kar poglejte pajdaštvo gospoda Časarja (Luka Koper) pa gospoda Prijatelja, kako sta čeprav iz različnih opcij, lepo družno goljufala z zemljišči. Ni torej problem barva ampak poštenost. ko bomo prišli v naših glavah do sem, nas ne bodo mogli skregat kot prvošolčke. O tem je govorila gospa Godina, ko je rekla slovenčki z malo začetnico. Pomeni pomanjkanje svoje pameti.
Citat
 
 
#8 Jan 2012-12-22 12:25Se ne splača ničesar govoriti. Imamo preko udara in Amerike ustoličenega firerja, trgovca z orožjem, ki je v enem letu naredil iz SLO mini tretji rajh.
Uživajte torej v jnejm tisti, ki mu IJJ tako radi ližete rit. Temu smradu!

Zna le žaliti in poniževati ljudstvo. Ne upa se pa stopiti med ljudi! Le česa se tako boji???
Citat
 
 
#7 Peter 2012-12-21 12:34Jaz sem seveda desničar, ste pa za to vi levičarjo. kaj pa je to narobe. Če semrekel, da je leva vlada zamočila,je to preprosta resnica, tuduradno nas je zadolžila za dodatnih 8 miljard E. Janša pa je preprosto trenutna možnost in tudi vsi, ki me kritizirate si lahko želite, da bi potegnil voz iz blata, če želite dobro Sloveniji. Če pa si želite le oblast, ne glede koliko bo to stalo, ste pač podobni stricem iz ozadja in mi je žal za vas Pa LPCitat
 
 
#6 Misa 2012-12-21 12:23Če to ni kazanje s prstom na "grešno" levico ("vaš" Jankovič, "iz blata, ki je v veliki meri rezultat leve vladavine") in branjenje desnice potem se pa res opravičujem, da vas nisem spregledala kot "nevtralnega" človeka, ki so mu delitve na levo in desno tuje… Direktna demokracija pa ne pomeni anarhije, ampak verjetno najbolj izdelan in organiziran sistem vseh časov, kar pa bo seveda pokazala praksa, ki se deloma že izvaja. Ne vem zakaj se tako bojite novosti, sprememb in razkrinkanja - morda zato, ker sami niste brez masla na glavi? In ker za seboj potrebujete lobije in kapital, ker se tako počutite bolj močni? Dragi Peter, v pravičnem in bolj humanem sistemu direktne demokracije, kjer bo vsakdo kadarkoli lahko povzdignil glas in povedal svoje mišljenje in kjer bodo skorumpirani prisiljeni pravočasno odstopiti, ne boste tako osamljeni ali pač?Citat
 
 
#5 Samo 2012-12-21 12:17Peter kje pa živiš. V Sloveniji sigurno ne. Večje bed arise nisi mogo nap isn't.Citat
 
 
#4 Tomaž 2012-12-21 12:08dej no dej peter…a se norca delaš al si funkcionalno nepismen?

"vladavino JJ in upati,da nas bo potegnil iz blata, ki pa je v vekili meri rezultat leve vladavine"

"Hvaliti Kučana je pa neumno"

ti že ne zagovarjaš ene opcije. samo realnost kažeš, ane??
tipično desnjakarstvo
Citat
 
 
#3 Peter 2012-12-21 11:53Spoštovana ! Kar Vi imenujete direktno demokracijo je čisto navadna anarhija in v to vodijo demonstracije. Zaenkrat še v nobeni urejeni državi ne vlada direktna demokracija ampak preko izvoljenih predstavnikov. Ker pa me že obtožujete neintiligence mi pokažite eno besedo,kjer sem zagovarjal leve ali desne, pokazal sem le na prave škodljivce, ki mpa jih očitno ne razpoznate in udrihate na počez. Ali je to znak inteligence pa presodite kar sami. Pa LPCitat
 
 
#2 Misa 2012-12-21 11:34Ne, resnica, g. Peter, je ta, da ste vi neinteligentni, ker niste zmožni s svojim miselnim aparatom poseči izven ideološkega okvirja in delitve med levimi-desnimi, krivimi-nedolžnimi itd. Čas je, da dojamete tako ali drugače, da je prišel čas, ko se koncept demokracije (ki ga lahko zaradi njegove abstraktnosti vsak ustavi v model, ki mu odgovarja) postavlja v konkretne modele - aktivacijo državljanov na ulici in njihovo upravičeno zahtevo po direktni demokraciji, kjer bo vsakdo imel možnost sooblikovanja politike naše države. in verjemite mi, da bodo maske padle in da bo vsakdo, ki je skorumpiran in podpihuje delitve, da bi ljudi razdruževal namesto združeval, na tak ali drugačen način odstranjen. Čim prej se boste s tem sprijaznili, tem bolje bo za vas in vaše živce…Citat
 
 
#1 Peter 2012-12-21 11:25Slovence imenovati slovenčke je žaljivo g. Godina, jokati za nekdanjo državo s Titom prav tako, saj smo se na plebiscitu večinsko odločili za svojo državo. Hvaliti Kučana je pa neumno, saj je prav on najpomembnejši stric iz ozadja in je pomenil nesrečo od izvolitve dalje, bil je nesprejemljiv za demokratično Evropo, da ste pa nasprotnica JJ pa vsi vemo. Vaš Jankovič pa je bil nesposoben za prevzem vlade, lahko torej uvidite, da se ne odločate posebno pametno kljub izobrazbi, ki pa ne pomeni vedno pametnih odločitev. Ker živimo v demokratičnem okolju, se bo treba pač sprijazniti z trenutno mvladavino JJ in upati,da nas bo potegnil iz blata, ki pa je v vekili meri rezultat leve vladavine. Taka je pač resnica.Citat
 

quinta-feira, 27 de dezembro de 2012

A Máfia do Nióbio e a Globo de Minas

Contrabando de Nióbio estaria financiando Rede Globo Minas

 

Investigações do Ministério Público Estadual e da Receita Federal apuram a destinação dos valores desviados pela venda subfaturada de Nióbio

 Confira também

Advogados de condenados do mensalão planejam manifesto

Congresso adia votação do Orçamento para fevereiro

"Não há caça às bruxas", afirma ministro do STF

Seis anos após renúncia, Renan deve voltar a presidir Senado

Marcio Thomaz Bastos critica o sistema que ele próprio criou

  Interação

Imprimir
Enviar por e-mail


Delicious
Digg
Google bookmarks
Reddit
Windows live
Yahoo my web
Um canal de televisão que desde seu surgimento esteve no centro das grandes jogadas políticas estaduais e nacionais, através de acordos pouco ortodoxos, volta à cena sob suspeita de carrear recursos provenientes da venda subfaturada de Nióbio, para financiar a expansão da Rede Globo em Minas Gerais, a serviço de um projeto político.

A principal suspeita de irregularidade encontrada é o fato do dirigente da Rede Integração, Antônio Leonardo Lemos Oliveira, sem se afastar da emissora, assumir a vice presidência da CODEMIG, empresa pertencente ao governo de Minas encarregada de administrar o patrimônio minerário do Estado, por consequência a extração, beneficiamento e venda do Nióbio.

A venda e exploração do Nióbio de Araxá já é objeto de investigação pelo Ministério Público mineiro. Porém, um relatório da Receita Federal visando apurar a evasão de divisas existente na venda subfaturada do mineral joga luz sobre a possível transferência de recursos obtidos na operação pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, sociedade celebrada sem autorização legislativa ou licitação entre CODEMIG e CBMM, empresa do Grupo Moreira Sales para a Rede Globo de Televisão.

Em 1962, através da outorga assinada pelo primeiro-ministro Tancredo Neves, foi entregue a TV Triangulo ao empresário Edson Garcia Nunes. Tudo por articulação política de Adib Chueire, e em 1964, um mês após o golpe militar, foi ao ar a emissora.  O primeiro contato de retransmissão foi com a TV Excelsior e a seguir com a Record. No início da década de 70, a difícil situação da TV Record e o fim da TV Excelsior comprometeram o funcionamento da TV Triângulo.

As ações de Edson Garcia Nunes, suas opções a respeito da televisão e o próprio nome da emissora já o colocavam como um defensor da criação do Estado do Triângulo. Segundo o seu depoimento, essa opção tomara novo fôlego em 1967, quando ele passa a participar mais ativamente do movimento de emancipação do Estado do Triângulo.

A TV Triângulo passa a divulgar o movimento, a bandeira do estado é afixada nos caminhões da emissora, faixas e inscrições defendendo a causa. 
                                                         
A principal peça da campanha emancipacionista era: “Essa gente sabe muito bem cuidar do seu nariz. Estado do Triângulo. Vamos respirar livremente. O crescimento desse movimento começava a incomodar o Governo Militar ,e em 1968, segundo informações do próprio Edson Garcia Nunes, ele é convocado para uma “conversa” com o Chefe de Gabinete do então presidente Costa e Silva.
Nessa conversa ficou claro que, se Edson Garcia Nunes não se afastasse do movimento separatista, perderia a concessão do canal. Movimento que deixou de ser significativo quando o uberlandense Rondon Pacheco assume o governo do Estado de Minas Gerais. Segundo Golberi, a TV Triangulo simulava a vontade de divisão do Estado de Minas Gerais para justificar a escolha de Rondon Pacheco pelo regime militar.
Segundo o livro depoimento de Edson Garcia Nunes, em 1965, a TV Triangulo passava por uma séria crise financeira e o político paulista Ademar de Barros o convida para uma visita ao seu gabinete em São Paulo, e lá faz uma proposta para a compra da emissora. Aceitando, chegou a receber uma ordem de crédito equivalente à metade do valor da venda como uma primeira parcela do pagamento. Antes da segunda parcela, que seria paga após seis meses, Adhemar de Barros tem os seus direitos políticos cassados e desiste da compra.
Os problemas financeiros se repetiram em 1968 quando Rondon Pacheco ocupava a Chefia da Casa Civil do presidente militar Costa e Silva. Os novos proprietários da TV Excelsior, já então uma pequena Rede, com quatro emissoras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre), envolvem-se em uma delicada negociação de venda da rede que envolveu o próprio Garcia Nunes, atuando como “testa de ferro” de Antônio Delfim Netto, que tinha aspirações políticas de ser Governador do Estado de São Paulo.
A negociata incluía, entre outras coisas, que um processo envolvendo a falsificação dos selos de uma empresa de cigarros, de propriedade dos mesmos empresários que comandavam a Excelsior, fosse “desaparecido”. Em troca, os empresários passariam dois terços das ações das emissoras para os novos proprietários sem nada receber. Os novos donos teriam como compromisso apenas o pagamento das dívidas de Impostos Federais, encargos sociais e salários dos funcionários.
Enquanto as conversações corriam e auditorias eram realizadas, ficou comprovado que o valor das dívidas era maior do que o esperado, e foi feito um novo acordo que, segundo Edson Garcia Nunes, incluiu o “esquecimento” dos impostos federais. Nesse meio tempo também, os proprietários das quatro emissoras receberam uma boa oferta pela TV Gaúcha e realizaram o negócio acreditando que o interesse do grupo comprador ao qual estava ligado Edson Garcia Nunes resumia-se à emissora de São Paulo.
Ele, no entanto, se sentiu traído, pois tinha um interesse particular na emissora gaúcha e o negócio se desfez.  Ainda interessado em expandir seus negócios, entrou em contato com Otávio Frias, de quem comprou a TV Vila Rica, de Belo Horizonte, assumindo as dívidas da empresa. A emissora foi logo vendida para Januário Carneiro, que posteriormente a transferiu para á Rede Bandeirantes de Televisão.
Em 31 de agosto de 1971 a TV Triângulo é vendida para os empresários Tubal de Siqueira e Silva, Rubens de Freitas e seu irmão Renato de Freitas e Rubens Leite, iniciando a retransmissão da programação da Rede Globo. A emissora foi a terceira afiliada da Rede. Como o próprio Edson Garcia Nunes afirma em seu livro de memórias, desde sua fundação a TV Triângulo esteve umbilicalmente ligada a “Jogadas Políticas e econômicas” pouco ortodoxas.
Como se a seguir seu destino, os investimentos para expansão da Rede Globo no interior de Minas Gerais, através da TV Triangulo, atual Rede Integração, assustam. Após 2002, como que em um passe de mágica, a Rede Integração é propagada como de propriedade exclusiva do empresário Tubal de Siqueira Silva. Segundo o relatório da Receita Federal, os investimentos posteriores já ultrapassaram R$ 1 Bilhão, sem que qualquer faturamento significativo de publicidade tenha ocorrido no período.
Todo capital foi obtido através de empréstimos tomados de Bancos ligados ao Grupo Moreira Sales. Em 2007, a Rede Integração adquiriu parte da TV Panorama, afiliada da Globo de Juiz de Fora/MG, expandindo a empresa também para a Zona da Mata, controlando assim 4 das 8 retransmissoras da TV Globo em Minas Gerais e se tornando a maior empresa de comunicação do interior mineiro. Cinco anos mais tarde, a Rede Integração assumiu a totalidade da TV Panorama que com isso, passou a se chamar TV Integração Juiz de Fora.
Segundo o superintendente da emissora, Rogério Nery, a compra da participação é um marco importante. “Vamos levar efetivamente a marca da TV Integração para a Zona da Mata, com respeito aos costumes e à cultura da região, que é muito importante para o Estado e para o país”. Dessa maneira, a TV Integração, que atua no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Pontal e Centro-Oeste, agora passa a abranger a Zona da Mata. Ao todo, são 233 municípios que recebem a sinal da emissora e mais de 5,5 milhões de telespectadores.
Ao todo, hoje são 259 cidades e 5.376,579 milhões de habitantes atingidas pelo sinal da Rede Integração que além de TV, opera 3 emissoras de rádio (95,1 FM, Globo Cultura Am 1020 e Regional FM), um portal de Internet (Megaminas.com), uma operadora de TV a Cabo (Net Patos de Minas), uma empresa com soluções para web (Webroom) - com filiais em Uberlândia, Brasília e Goiânia - e uma produtora de vídeo (Imaginare Filmes).
Emissoras
TV Integração Araxá (Araxá) - Canal 12
TV Integração Ituiutaba (Ituiutaba) - Canal 7 e 30 UHF Digital
TV Integração Uberlândia (Uberlândia) - Canal 8 VHF e 30 UHF Digital
TV Integração Juiz de Fora (Juiz de Fora) - Canal 5
Principais Cidades
Uberlândia - 611.903 habitantes IBGE/2011
Juiz de Fora - 520.810 habitantes IBGE/2011
Uberaba - 299.360 habitantes IBGE/2011
Divinópolis - 215.246 habitantes IBGE/2011
Patos de Minas - 139.848 habitantes IBGE/2011
Barbacena - 127.217 habitantes IBGE/2011
Araguari - 110.402 habitantes IBGE/2011
Ubá - 102.782 habitantes IBGE/2011
Muriaé - 101.430 habitantes IBGE/2011
Ituiutaba - 97.791 habitantes IBGE/2011
Araxá - 94.798 habitantes IBGE/2011
Itaúna - 86.123 habitantes IBGE/2011
Paracatu - 85.447 habitantes IBGE/2011
Pará de Minas - 85.075 habitantes IBGE/2011
São João del-Rei - 84.404 habitantes IBGE/2011
Patrocínio - 82.471 habitantes IBGE/2011
Viçosa - 72.244 habitantes IBGE/2011
Rádios
Cultura FM 95,1 - Uberlândia
Radio Bandeirantes de Araguari Ltda. - Araguari
Radio Cultura de Uberlândia Ltda. - Uberlândia
Radio Televisão de Uberlândia Ltda. Ituiutaba
Radio Televisão de Uberlândia Ltda. – Uberlândia
Retransmissoras de TV
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Monte Alegre de Minas. Canal 6
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Patos de Minas. Canal 10
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Conquista. Canal 14
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Ituiutaba. Canal 7
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Patrocínio. Canal 6
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Frutal. Canal 11
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Araporã. Canal 24
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Sacramento. Canal 2
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Carmo do Paranaíba. Canal 7
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Coromandel. Canal 11
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Santa Vitória. Canal 36
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Tupaciguara. Canal 5
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Monte Carmelo. Canal 9
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Guimarânia. Canal 13
Radio Televisão de Uberlândia Ltda.
Araxá. Canal 12

Consultado, o dirigente da Rede Integração e da CODEMIG, Antônio Leonardo Lemos Oliveira, não quis comentar o assunto. Igualmente, a Rede Integração, Rede Globo e CODEMIG também não se pronunciaram.
Documentos que fundamentam esta matéria
Área de Cobertura TV Integração Araxá
Área de Cobertura TV Integração Juiz de Fora
Área total de Cobertura da Rede Integração
Área total de Cobertura da Rede Globo MInas
Matéria Relacionada
“Jogo Final” fundamentou investigações sobre o nióbio de Araxá

sábado, 22 de dezembro de 2012

Niemeyer, a arquitetura da destruição


Uma opinião esperta, desperta e consciente.
20 de dezembro de 2012 | 2h 08
DEMÉTRIO MAGNOLI
Num documentário dos anos 1920, pode-se ver Le Corbusier esfregando um lápis preto grosso sobre uma vasta área do mapa do centro de Paris, "com o entusiasmo do Bombardeiro Harris planejando a aniquilação de uma cidade alemã na Segunda Guerra Mundial", escreveu Theodore Dalrymple num saboroso artigo no City Journal. O célebre arquiteto esquematizava a fantasia totalitária do Plano Voisin, uma coleção geométrica de 18 torres de escritórios cruciformes de 60 andares, completadas por conjuntos habitacionais delimitando superquadras. Você pode gostar do Palácio Capanema (eu gosto), da Catedral de Brasília (adoro), do Itamaraty (é lindo), da sede do PCF (não gosto) e até do Memorial da América Latina (detesto) ou do MAC de Niterói (acho ridículo), mas não tem o direito intelectual de separar a obra de Oscar Niemeyer de suas raízes doutrinárias. Niemeyer inscreve-se na matriz de Le Corbusier, o fundador de uma arquitetura da destruição que, consagrada à estética do poder, odeia a história, o espaço público e as pessoas comuns.
Certamente Niemeyer não é um simples epígono de Le Corbusier, com suas "grandes caixas sobre varetas" (Frank Lloyd Wright), uma "marca registrada vulgar da forma moderna" (Lewis Mumford). O brasileiro foi um inventor: seu traço curvou sinuosamente o concreto, tropicalizando a arquitetura moderna. Contudo suas estratégias compositivas e seu repertório fechado de formas não derivam de supostas inspirações renascentistas ou barrocas, mas dos princípios neoclássicos, que são os de Le Corbusier. Para além disso, Niemeyer compartilhou com seu mestre a crença fundamental na "missão civilizatória" do Estado - isto é, no privilégio estatal de mobilizar ilimitadamente a terra urbana para esculpir a cidade (e a sociedade) segundo os ideais da elite dirigente. Os dois arquitetos solicitam o patrocínio de tiranos - ou melhor, de tiranos com uma Visão.
Na imprensa brasileira, a morte de Niemeyer foi acompanhada por dois tipos predominantes de avaliações. De um lado, afirmou-se que sua obra é genial, pois reflete seu "pensamento humanista" - uma opinião abominável, mas coerente. De outro, afirmou-se que sua obra, genial, deve ser separada de suas deploráveis convicções políticas - um diagnóstico incoerente e inconsequente. A arquitetura de Niemeyer, como a de Le Corbusier, não é apenas uma derivação de suas inclinações ideológicas, mas também uma plataforma para sua desejada aliança entre os arquitetos e o poder político. Le Corbusier serviu tanto a Stalin quanto ao regime colaboracionista de Vichy. "A França precisa de um Pai", clamou o arquiteto pouco antes da publicação de A Cidade Radiosa, em cujo frontispício se lia: "Este livro é dedicado à Autoridade". Eis a chave para decifrar as suas obras - e as de Niemeyer.
A Piazza della Signoria, que não tem nenhuma árvore, é uma maravilha do espírito humano. Não é preciso reproduzir a crítica romântica, que condena o "concreto" e exige o "verde", nem é necessário aderir aos princípios da arquitetura orgânica para repudiar o monumentalismo brutal dos sacerdotes do Templo Moderno. "O plano deve governar. A rua deve desaparecer", escreveu Le Corbusier em 1924, indicando o rumo que seria adotado por Niemeyer. O impulso destrutivo está contido em cada uma das intervenções arquitetônicas de ambos, inclusive nas mais belas.
Uma edificação de Niemeyer jamais se relaciona significativa ou funcionalmente ao entorno construído, que ele despreza, pois não emergiu de seu traço. Os espaços residuais entre volumes projetados pelo arquiteto nunca adquirem identidade e servem somente para a contemplação de seus monumentos à Autoridade. Quanto maior é a escala do projeto, mais evidente se torna a "modernidade anacrônica" de Niemeyer. "O papel ordenador do espaço aberto, com suas ruas, praças, pontos de encontro e mercados", dilui-se, em Brasília, "num espaço sem limites e sem outra função que a de emoldurar edifícios isolados e esculturais" (J. C. Durand & E. Salvatori).
A estética de Niemeyer é uma declaração política. Em Brasília, como registrou James Holston, o contraste tipológico entre os edifícios públicos, "objetos excepcionais, figurais, de cunho monumental", e os edifícios residenciais, "objetos seriais, repetidos, que são cotidianos", representa a utopia regressiva almejada pelo arquiteto. Tinha razão Alberto Moravia quando escreveu para um jornal italiano que a capital recém-inaugurada fazia as pessoas se sentirem "como os minúsculos habitantes de Lilliput" e procurarem "no céu vazio a forma ameaçadora de um novo Gulliver".
"Nunca escondi minha posição de comunista. Os governantes compreensivos, que me convocam como arquiteto, sabem da minha posição ideológica. Pensam que sou um equivocado e eu deles penso a mesma coisa", escreveu Niemeyer, num exercício de cínico ilusionismo. Você sabe qual é a espessura média de concreto por metro quadrado no Memorial da América Latina? 
Nenhum "governante compreensivo" se equivoca ao convocar o "arquiteto comunista" cujos projetos oferecem as melhores oportunidades no jogo do superfaturamento de obras públicas.
Vivemos em tempos de ressurgimento de um verde-amarelismo satisfeito, balofo e triunfalista. Felipão, Lula, Eike Batista, José Sarney cristalizaram-se como patrimônios da nacionalidade. Na hora da morte de Niemeyer, uma gosma indiferenciada de bajulação asfixiou o debate público e as páginas dos jornais se fecharam à diversificada crítica à arquitetura totalitária formulada por urbanistas, arquitetos, sociólogos, antropólogos e filósofos. 
A discussão, tão necessária, sobre a cidade e a história, o Estado e a sociedade, a forma moderna e a vida urbana foi interditado pelo coro ruidoso das sentenças ornamentais do senso comum. "Brasil, ame-o ou deixe-o": quanto demorará para alguma estatal restaurar o slogan de Emílio Médici?
* SOCIÓLOGO E DOUTOR EM GEOGRAFIA HUMANA PELA USP
E-MAIL: 
DEMETRIO.MAGNOLI@UOL.COM.BR

sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

O comunismo ético e humanitário de Oscar Niemeyer


Leonardo Boff

07/12/2012
Não tive muitos encontros com Oscar Niemeyer. Mas os que tive foram longos e densos. Que falaria um arquiteto com um teólogo senão sobre Deus, sobre religião, sobre a injustiça dos pobres e sobre o sentido da vida?

Nas nossas conversas, sentia alguém com uma profunda saudade de Deus. Invejava-me que, me tendo por inteligente (na opinião dele) ainda assim acreditava em Deus, coisa que ele não conseguia. Mas eu o tranquilizava ao dizer: o importante não é crer ou não crer em Deus. Mas viver com ética, amor, solidariedade e compaixão pelos que mais sofrem. Pois, na tarde da vida, o que conta mesmo são tais coisas. E nesse ponto ele estava muito bem colocado. Seu olhar se perdia ao longe, com leve brilho.

Impressionou-se sobremaneira, certa feita, quando lhe disse a frase de um teólogo medieval: “Se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe”. E ele retrucou: “mas que significa isso?” Eu respondi: “Deus não é um objeto que pode ser encontrado por ai; se assim fosse, ele seria uma parte do mundo e não Deus”. Mas então, perguntou ele: “que raio é esse Deus?” E eu, quase sussurrando, disse-lhe: “É uma espécie de Energia poderosa e amorosa que cria as condições para que as coisas possam existir; é mais ou menos como o olho: ele vê tudo mas não pode ver a si mesmo; ou como o pensamento: a força pela qual o pensamento pensa, não pode ser pensada”. E ele ficou pensativo. Mas continuou: “a teologia cristã diz isso?” Eu respondi: “diz mas tem vergonha de dizê-lo, porque então deveria antes calar que falar; e vive falando, especialmente os Papas”. Mas consolei-o com uma frase atribuída a Jorge Luis Borges, o grande argentino:”A teologia é uma ciência curiosa: nela tudo é verdadeiro, porque tudo é inventado”. Achou muita graça. Mais graça achou com uma bela trouvaille de um gari do Rio, o famoso “Gari Sorriso: “Deus é o vento e a lua; é a dinâmica do crescer; é aplaudir quem sobe e aparar quem desce”. Desconfio que Oscar não teria dificuldade de aceitar esse Deus tão humano e tão próximo a nós.

Mas sorriu com suavidade. E eu aproveitei para dizer: “Não é a mesma coisa com sua arquitetura? Nela tudo é bonito e simples, não porque é racional mas porque tudo é inventado e fruto da imaginação”. Nisso ele concordou adiantando que na arquitetura se inspira mais lendo poesia, romance e ficção do que se entregando a elucubrações intelectuais. E eu ponderei: “na religião é mais ou menos a mesma coisa: a grandeza da religião é a fantasia, a capacidade utópica de projetar reinos de justiça e céus de felicidade. E grande pensadores modernos da religião como Bloch, Goldman, Durkheim, Rubem Alves e outros não dizem outra coisa: o nosso equívoco foi colocar a religião na razão quando o seu nicho natural se encontra no imaginário e no princípio esperança. Ai ela mostra a sua verdade. E nos pode inspirar um sentido de vida.”
Para mim a grandeza de Oscar Niemeyer não reside apenas na sua genialidade, reconhecida e louvada no mundo inteiro. Mas na sua concepção da vida e da profundidade de seu comunismo. Para ele “a vida é um sopro”, leve e passageiro. Mas um sopro vivido com plena inteireza. Antes de mais nada, a vida para ele não era puro desfrute, mas criatividade e trabalho. Trabalhou até o fim, como Picazzo, produzindo mais de 600 obras. Mas como era inteiro, cultivava as artes, a literatura e as ciências. Ultimamente se pôs a estudar cosmologia e física quântica. Enchia-se de admiração e de espanto diante da grandeur do universo.

Mas mais que tudo cultivou a amizade, a solidariedade e a benquerença para com todos. “O importante não é a arquitetura” repetia muitas vezes, “o importante é a vida”. Mas não qualquer vida; a vida vivida na busca da transformação necessária que supere as injustiças contra os pobres, que melhore esse mundo perverso, vida que se traduza em solidariedade e amizade. No JB de 21/04/2007 confessou: ”O fundamental é reconhecer que a vida é injusta e só de mãos dadas, como irmãos e irmãs, podemos vive-la melhor”.
Seu comunismo está muito próximo daquele dos primeiros cristãos, referido nos Atos dos Apóstolos nos capítulos 2 e 4. Ai se diz que “os cristãos colocavam tudo em comum e que não havia pobres entre eles”. Portanto, não era um comunismo ideológico mas ético e humanitário: compartilhar, viver com sobriedade, como sempre viveu, despojar-se do dinheiro e ajudar a quem precisasse. Tudo deveria ser comum. Perguntado por um jornalista se aceitaria a pílula da eterna juventude, respondeu coerentemente: “aceitaria se fosse para todo mundo; não quero a imortalidade só para mim”.

Um fato ficou-me inesquecível. Ocorreu nos inícios dos anos 80 do século passado. Estando Oscar em Petrópolis, me convidou para almoçar com ele. Eu havia chegado naquele dia de Cuba, onde, com Frei Betto, durante anos dialogávamos com os vários escalões do governo (sempre vigiados pelo SNI), a pedido de Fidel Castro, para ver se os tirávamos da concepção dogmática e rígida do marxismo soviético. Eram tempos tranquilos em Cuba que, com o apoio da União Soviética, podia levar avante seus esplêndidos projetos de saúde, de educação e de cultura. Contei que, por todos os lados que tinha ido em Cuba, nunca encontrei favelas mas uma pobreza digna e operosa. Contei mil coisas de Cuba que, segundo frei Betto, na época era “uma Bahia que deu certo”. Seus olhos brilhavam. Quase não comia. Enchia-se de entusiasmo ao ver que, em algum lugar do mundo, seu sonho de comunismo poderia, pelo menos em parte, ganhar corpo e ser bom para as maiorias.

Qual não foi o meu espanto quando, dois dias após, apareceu na Folha de São Paulo, um artigo dele com um belo desenho de três montanhas, com uma cruz em cima. Em certa altura dizia: “Descendo a serra de Petrópolis ao Rio, eu que sou ateu, rezava para o Deus de Frei Boff para que aquela situação do povo cubano pudesse um dia se realizar no Brasil”. Essa era a generosidade cálida, suave e radicalmente humana de Oscar Niemeyer.

Guardo uma memória perene dele. Adquiri de Darcy Ribeiro, de quem Oscar era amigo-irmão, uma pequeno apartamento no bairro do Alto da Boa-Vista, no Vale Encantando. De lá se avista toda a Barra da Tijuca até o fim do Recreio dos Bandeirantes. Oscar reformou aquele apartamento para o seu amigo, de tal forma que de qualquer lugar que estivesse, Darcy (que era pequeno de estatura), pudesse ver sempre o mar. Fez um estrado de uns 50 centrímetros de altura E como não podia deixar de ser, com uma bela curva de canto, qual onda do mar ou corpo da mulher amada. Ai me recolho quando quero escrever e meditar um pouco, pois um teólogo deve cuidar também de salvar a sua alma.

Por duas vezes se ofereceu para fazer uma maquete de igrejinha para o sítio onde moro em Araras em Petrópolis. Relutei, pois considerava injusto valorizar minha propriedade com uma peça de um gênio como Oscar. Finalmente, Deus não está nem no céu nem na terra, está lá onde as portas da casa estão abertas.
A vida não está destinada a desaparecer na morte mas a se transfigurar alquimicamente através da morte. Oscar Niemeyer apenas passou para o outro lado da vida, para o lado invisível. Mas o invisível faz parte do visível. Por isso ele não está ausente, mas está presente, apenas invisível. Mas sempre com a mesma doçura, suavidade, amizade, solidariedade e amorosidade que permanentemente o caracterizaram. E de lá onde estiver, estará fantasiando, projetando e criando mundos belos, curvos e cheios de leveza.

quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

ACORDA JUVENTUDE. DROGA É UMA DROGA!


1- SOU O PAI E AUTORIZO O COMPARTILHAMENTO

ORIENTAÇÃO DA CAMPANHA "ACORDA JUVENTUDE" :

Temos que postar várias vezes as mesmas imagens para atingirmos públic
os novos a cada momento e a campanha se fortalecer. Conto com sua compreensão. Para apoiar compartilhem e curtam também. Uma campanha dos brasileiros!!! Convoquem amigos e parentes para compartilharem e curtirem também. Visitem a Fan Page – “ACORDA JUVENTUDE – VENÍCIO GUIMARAES”
Já caminhamos muito, com ELE, nosso Pai... Vamos que vamos!

2 - PROCUREM A FAN PAGE - "ACORDA JUVENTUDE - VENÍCIO GUIMARÃES"

3 - MENSAGEM DE HOJE 03/12/12
Leia tudo!!!

BOM DIA AMADOS DE TODAS AS RELIGIÕES,

“ACORDA JUVENTUDE” EM REDE NACIONAL DE TV
HOJE É SEGUNDA-FEIRA, 03/12/2012
NOTA DA CAMPANHA Nº 018

ASSISTA E COMPARTILHE – Domingo Espetacular/TV RECORD
Leia tudo abaixo para me conhecer e saber da campanha.
Visitem meus álbuns de fotos Facebook principalmente o de nº 02 e 05, de nomes “Rede de RELACIONAMENTO” e “MENSAGENS RECEBIDAS”, tudo postado há mais de um ano antes da campanha aparecer na minha vida!!!


ONDE ENCONTRAR A CAMPANHA?
A campanha é "Acorda Juventude" e está no meu Facebook, “Venício Guimarães”, espaço onde você vai poder ler o que já escrevo todos os dias; e na Fan Page “Acorda Juventude – Venicio Guimarães”.


PARA APOIAR A CAMPANHA “ACORDA JUVENTUDE”
Não trabalho com e por dinheiro, para apoiar de outra forma é só todos os brasileiros compartilharem o que escreve e chamar a atenção dos amigos para lerem o que eu escrevodos os os dias, mesmo domingos e feriados. Aos críticos desse meu trabalho, rogo a Deus que não permita o crack entrar nos lares dele!


VAMOS APRENDER JUNTOS A SALVAR UMA VIDA POR BRASILEIRO
Não soube salvar a vida do meu filho, isso é um fato, o crack nos pega de surpresa sem manual de instrução contra crack na vida dos nossos filhos, netos e amigo. Mas estou aprendendo agora a salvar a vida dos filhos dos outros! Por que, não?! Agora, quero salvar uma vida e estimular cada brasileiro a salvar uma também, para alguém mais tarde, quem sabe um dia dizer a mim e a cada brasileiro: “COM SUAS AÇÕES VOCÊ AJUDOU A SALVAR MINHA VIDA, OBRIGADO!!!”


QUERER APARECER

Aparecer na TV na televisão é bom, né? Ser visto nacionalmente, ter milhões de acesso no Facebook, melhor ainda. Troco tudo isso por um simples café da manhã com meu filho! Se alguém lhe falar assim: ele só quer aparecer. Diga assim, “É verdade”, e muito, mas a causa é justa, e nos comandos de Nosso Senhor Jesus Cristo!!! ... E se a pessoa insistir nas discussões, deixa pra lá! Pior que isso eu já experimentei: a passagem de meu filho!


BOCA DE FUMO
Boca de fumo e ou quem matou meu filho não quero saber, não! Não me tragam informações, por favor, não me liguem não sou policial. Entendem? Porque não sou delator, informante, investigador, agente prisional. Ora, se nunca delatei meu filho, como poderia delatar os outros. Não sou policial, que já tem muito trabalho e corre riscos por nós todos os dias.


Enfim, quem julga é Juiz de Direito na terra e lá no céu e o nosso Deus. Repito, não sei, não quero saber e não quero ser importunado com assuntos que não me interessa. Se meu filho for encontrado, muito bem, se não, é só matéria, não vou mais poder fazer carinho nele, pelo contrário, vai ser mais dor. “Amor a gente guarda dentro no peito!”


TRATAMENTO 1 - (PARA SALVAR SEU FILHO)
Defendo programas de sobriedade diários prescritos por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos, o A.A., NA., Institutos, associações, e dosagens cavalar e insistentes de amor (até amor os pais tem que ser assistidos para dar de forma errada e prejudicial) e a força de todos os grupos de apoio aos dependentes e co-dependentes.


TRATAMENTO 2 - (PARA SALVAR SEU FILHO)
Este, para mim, Venício Guimarães, é o mais importante de todos os tratamentos e muitas comunidades não tem acesso ao “TRATAMENTO 1” acima, o psicológico, etc. Imaginem lá no interior do Amazonas... TRATAMENTO 2 – O PRINCIPAL - É pais e mães biológicos ou não e os próprios dependentes adotarem hoje uma igreja de qualquer religião e fé e começar estudos bíblicos aprofundados, imediatos e sem trégua. Eu estudo a bíblia por causa da minha religião, mas aqui no “ACORDA JUVENTUDE” não faço uma campanha religiosa, faço uma campanha nacional para salvar uma vida, com apoio de todas as igrejas de qualquer religião. Entendem? E sei que todas as igrejas exercem estudos intensivos e eficientes, qualificados da Palavra do Senhor, a das Escrituras. Não tenho dúvida do que vou falar. O USUÁRIO DE CRACK, SEM A AJUDA DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, DIFICILMENTE SAIRÁ COM VIDA. ACONTECEU COM O MEU FILHO E VAI ACONTECER COM UM TERÇO DOS USUÁRIOS DE CRACK NO PAÍS, E EM POUCOS ANOS OU ATÉ MESES. E o TRATAMENTO 1 sem estudos bíblicos, o 2, não funciona ou melhor, não tem consistência, durabilidade futura.

O “ACORDA JUVENTUDE” TEM UM PRESIDENTE
O Presidente transformou água em vinho e ventos e mares O obedecem. Toda vez que você ver uma Árvore de Natal iluminada faça uma oração, uma reza, uma mentalização a Ele, assim:
Ô PAI, COMO O SENHOR TEM SIDO GENEROSO COMIGO. VENDO ESTA LINDA ÁRVORE, QUERO AGORA MESMO INTERCEDER PELOS USUÁRIOS DE CRACK, QUE ELES CRIEM FORÇA NO SENHOR PARA ABANDONAR DE VEZ O VÍCIO, ANTES QUE ELE DESTRUA SEUS SONHOS, OS SONHOS DE SUAS FAMÍLIAS E OS SONHOS DOS BRASILEIROS. PEÇO ISSO EM NOME DO SENHOR, NO PAI! AMÉM!

DO COMPARTILHAMENTO
Compartilhem o que escrevo e posto, vamos fazer do meu Facebook e Fan Page um fórum de estudos e debates em favor da vida. Os endereços estão mais acima. Fico grato pela solidariedade dos brasileiros e conto com apoio de todos. Leiam o que já compartilhei, descobri que o nosso povo é maravilhoso.

DAS PALESTRAS
Estão me contatando sobre palestras, motivacionais (por causa da força da campanha, como consegui tanta energia), ou contra drogas e álcool nas empresas. para Meu e-mail para contato é venicioguimaraes@terra.com.br

DA POLÍTICA
Claro que respeito, como acompanho, sei que é importante a atividade parlamentar, e sem as Leis, o Brasil que um Estado Democrático e de Direito (regido por Leis) não avançariam nunca, e por causa da campanha fui convidado pelo Deputado e Delegado Protógenes Queiros, que é Relator da CPI do combate ao Crack, para ir a Brasília. Fui, percebi um homem super sério, e depois vi uma pessoa muito querida e respeitada no Estado de São Paulo. Sem ele me perguntar, porque nosso conversar foi outra e para o bem do Brasil, mas falei que não quer ser candidato a nada. Já recebi convites para tudo, mas neste aspecto não desejo a mim este importante mister. Quero muito trabalho e muitos imóveis para minha imobiliária, tanto para administração como para venda. Mas política, NÃO!!!

DA CAMPANHA “ACORDA JUVENTUDE”. O QUE EU VOU FAZER?

Tenho formação acadêmica muito alta, graduação, pós-graduações, vários cursos de extensão, volta e meia retorno aos bancos universitários; fui líder da turma na Universidade de Fortaleza – UNIFOR, na Pós-Graduação em Direito Imobiliário, lato senso, ainda neste ano de 2012, um curso coordenado pela Doutora no Direito, Darlene Braga, vale referir. Tudo isso em um curso como o Direito, e não posso me permitir ser ludibriado ou “maria vai com as outras” por causa da campanha, seja por quem for. O indivíduo querendo se aproveitar de uma campanha tão séria, onde me desnudei, desnudei minha família por uma boa causa, querendo me usar de forma subalterna, tem que vir preparado para receber um NÃO. O Brasil não merece mais ESPERTALHÕES! Portanto, vou participar desta luta no Pais, com a solidariedade e o engajamento dos brasileiros, que abraçou esta minha causa, que é a causa de todos, uma causa de um problema sério. E nas quartas-feiras já estou recebo pessoas de todo Brasil, das 9h às 11h da manhã, na Associação Beneficente Parque do Cocó, Rua Senador Tomás Rodrigues, 184 – Aldeota, Fortaleza/CE, que é mantida pela Primeira Igreja Batista de Fortaleza, a que eu congrego. – Tel.: [85]3267-5139. associacaoparquecoco@gmail.com - www.associacaoparquedococo.com.br. Há sou um novo convertido, por isso vejo tudo isso como uma missão de Deus. E despontá-lo NÃO VOU MESMO!
PARA APOIAR - FIQUEM COMPARTILHANDO O QUE POSTO SOBRE A CAMPANHA - VOU POSTAR COISAS IMPORTANTE TODOS OS DIAS...

VAMOS SALVAR NOSSOS JOVENS!!!

VAMOS QUE VAMOS

OBRIGADO PAULO HENRIQUE AMORIM, OBRIGADO DOMINGO ESPETACULAR, OBRIGADO RECORD - OBRIGADO BRASIL!!!

Sou o pai e autorizo você COMPARTILHAR, ou publicar em qualquer meio impresso ou eletrônico:
----------------------

OBRIGADO BRASIL!!!

Depois explico. Gravação amanhã 27/11/2012.
(Maravilhosa matéria, sei que vai ficar!)
É a campanha dos brasileiros "PARA CADA UM SALVAR UMA VIDA DO CRACK!"
É a imprensa apoiando e nós brasileiros com esperança.
Uma campanha dirigida por NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!
Vamos compartilhar esta notícia e a foto da campanha também!
Vamos que vamos!!!
- - - - - - - - - - - - -
Esta é a primeira foto da campanha nacional "Acorda Juventude" já com 205.908 compartilhamentos, com 61 milhões de visualizações. Há mais três imagens da campanha que percorrem caminhos diferentes pelo País. Clique do lado de "Álbum" neste meu Facebook para ver as outras imagens que são a mesma foto"! (E leia tudo abaixo!)
_____________

NOTA IMPORTANTE

NÃO ENXERGUEM O TRABALHO COMO MEU, POR FAVOR! EU NEM SABIA DE CAMPANHA. NUNCA A PROJETEI. NÃO ME ADMIREM, COMO ESTOU VENDO NAS MENSAGENS, EU TENHO MUITOS E MUITOS DEFEITOS. ENTENDAM ISSO! TUDO É MUITO BONITO, MARAVILHOSO EU ME VER NA TELEVISÃO, NOS JORNAIS, MAS NÃO QUERO SER O SALVADOR DA PÁTRIA E NEM POSSO. E ESTOU COM OS PÉS NO CHÃO E A MENTE NO CÉU! ENXERGUEM O "ACORDA JUVENTUDE" COMO UMA OBRA DE DEUS. EU TENHO FORMAÇÃO ACADÊMICA GIGANTESCA, ORA SE NÃO, E ESPIRITUAL O SUFICIENTE PARA SABER ATÉ ONDE POSSO IR. E NÃO POSSO IR ALÉM DA MINHA MISSÃO! PORQUE TUDO ISSO É UMA MISSÃO. A NOSSA ADORAÇÃO TEM QUE SER AO PAI! EU NÃO CRIEI A LOGOMARCA E NEM O SLOGAN, VEIO TUDO DE BANDEJA. E SÓ ELE DÁ AS COISAS DE BANDEJA, NINGUÉM MAIS! SE VOLTEM PARA ELE. ELE QUER ISSO DE VOCÊS, ENTENDAM, POR FAVOR! ELE QUER QUE CONHEÇAMOS A PALAVRA, TANTO O DEPENDENTE, CO-DEPENDENTE, COMO O TRAFICANTE TAMBÉM. MEU FILHO E UM TRAFICANTE FORAM MORTOS JUNTOS, NA MESMA HORA E TALVEZ ENTERRADOS JUNTOS. PAREM COM ISSO, SEUS TRAFICANTES! VOCÊS MORRENDO E MORRENDO E MORRENDO E MORRENDO PREMATURAMENTE DEIXANDO LINDOS FILHOS. QUE PROFISSÃO TRISTE! ABRAM A BÍBLIA E VEJA QUE LUZ FORTE EM SUAS VIDAS. QUANTO MAIS DISTANTE A SOCIEDADE FICA DELA, DA BÍBLIA, MAIS E MAIS SOMOS PENALIZADOS! AGORA, NÃO! TUDO VAI SER DIFERENTE PARA MUITA GENTE... VAMOS QUE VAMOS!!!


VAMOS PARAR O BRASIL AMANHÃ, DOMINGO
VAMOS PARAR O BRASIL AMANHÃ, DOMINGO
VAMOS PARAR O BRASIL AMANHÃ, DOMINGO
VAMOS PARAR O BRASIL AMANHÃ, DOMINGO
EXTRA - ACORDA JUVENTUDE
EXTRA - ACORDA JUVENTUDE
EXTRA - ACORDA JUVENTUDE
EXTRA - ACORDA JUVENTUDE
EXTRA - ACORDA JUVENTUDE
ACORDA BRASIL
ACORDA BRASIL
ACORDA BRASIL
ACORDA BRASIL
ACORDA BRASIL
COMPARTILHE VARIAS VEZES
COMPARTILHE VARIAS VEZES
COMPARTILHE VARIAS VEZES
COMPARTILHE VARIAS VEZES
COMPARTILHE VARIAS VEZES
VAMOS QUE VAMOS
VAMOS QUE VAMOS
VAMOS QUE VAMOS
VAMOS QUE VAMOS
VAMOS QUE VAMOSCAMPANHA NACIONAL “ACORDA JUVENTUDE” – VAMOS PARAR O BRASIL

Vamos todos nós brasileiros, através da força do FACEBOOK e da RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (nacional) parar o Brasil amanhã, às 20h30min, 25/11/2012, para assistirmos a matéria do “Acorda Juventude” no DOMINGO ESPETACULAR, apresentado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim.

Ponham seus filhos diante da televisão, assistam a longa entrevista com muita atenção e depois conversem com eles. Ponham Jesus Cristo a frente de suas lutas, de sua família, seja um família com ou sem dependentes, seja qual for sua religião, porque as drogas estão muito próximas a todos: DESTRUINDO LARES E MATANDO NOSSA JUVENTUDE!!!

O tratamento tem que ser, com profissionais de terapia, psicologia, médicos e clínicas, etc. reconheço o sucesso desses trabalhos. E vejo que, sem Jesus Cristo junto, colado, grudado, sem a aliança com um tratamento espiritual, tornei-me cético, descrente. Por conta do que aconteceu com meu filho Tiago. Se ele estivesse aceito Jesus como seu único salvador, partido para estudos bíblicos, a HISTÓRIA TERIA OUTRO DESFECHO e não o assassinato dele.

Portanto, com a força de todos, pois a campanha é de Nosso Senhor e dos Brasileiros, o Brasil vai parar mesmo para assistir em peso à matéria desta corrente nacional “ACORDA JUVENTUDE”, do programa “DOMINGO ESPETACULAR” da Rádio e Televisão Record S/A apresentado por Paulo Henrique Amorim.

Uma ideia que partiu do comentário da jornalista Thatiana Brasil, do Domingo Espetacular, que falou que a matéria é de “parar o Brasil para uma reflexão”. Assim, nasceu a ideia deste grande movimento de hoje até amanhã... PÁRA BRASIL!!!

Portanto, é importe cada brasileiro repassar este convite adiante aos seus amigos do Facebook e compartilhar várias vezes, cada pessoa, o banner da campanha, eu e meu filho amado.

Estarei recebendo pais e filhos de todo Brasil, dependentes e co-dependentes, dando meu testemunho, lutando junto com os pais, aprendendo a salvar uma vida, na Associação Beneficente Parque do Coco, Rua Senador Tomás Rodrigues, 184 – Aldeota, Fortaleza/CE, que é mantida pela Primeira Igreja Batista de Fortaleza – Fone e E-mail da Associação: Tel.: (85) 3267-5139 . Importante saber, não é uma consulta, não é terapia, não tenho formação acadêmica nesta ciência, não há pedido de retorno, de seção, nada disso, quero falar de dor, dar um testemunho de tudo de ruim que aconteceu comigo e Tiago por conta do crack. Evidente que não será cobrado nada, nem pedido de ajuda, nem nada. Nem há solicitação de qualquer ajuda via internet ou correios. NADA SERÁ COBRADO, PRINCIPALMENTE NO MEU NOME, NADA. O PROJETO NÃO É PARA ISSO....


-----------------------


PARA AJUDAR A CAMPANHA "COMPARTILHE" E PEÇA AOS AMIGOS PARA COMPRATILHAR
Venício Guimarães

LEI TUDO ABAIXO

-----------------

GENTILEZA LEIAM TUDO E COMPARTILHEM

Bom dia amados de todas as religiões, jovens vivos e os em pleno trabalho clínico, terapêutico, psicológico e em acompanhamento médico, religioso ou não religioso de recuperação para a vida. A vida aqui, “de boa”, é show de bola. Tudo importantíssimo. Ponham com grande, gigantesca força sua fé em Jesus. Só assim, dará tudo certo, eu sei disso!

Gente, o dono da campanha está muito feliz, Ele mandou Denise Nascimento escrever isso no meu Facebook: “Oh glória. Deus é fiel. Toda honra, toda glória, seja dada a Ele. Parabéns irmão, o Senhor está contigo!” (Repito o que posto, esta mensagem está no meu Facebook!)

Para que ninguém esqueça, o dono da campanha “Acorda Juventude” é uma pessoa muito querida mundialmente, nesta e na outra vida. Ele escreveu um Livro maravilhoso, transformou água em vinho, muda a vida das pessoas em desespero para uma vida, por exemplo, igual a uma praia deserta do Ceará às sete horas da manhã, sol começando a esquentar, passeando com a pessoa amada, de mãos dadas, falando coisas que fazem rir... Massa, né, a vida sem drogas!

Gente, depois que entreguei minha vida a Ele, tudo mudou, e isso aconteceu antes, três meses antes do desaparecimento do Tiago (era Deus já me preparando para suportar a dor, escreveram-me isso no FB). Parei a bebia como se para de comer chuchu, sem crise alguma de abstinência, sem dor.

E a maior mudança em mim não foi a oferecida pelo Facebook, ou pelo compartilhamento, ou partilha da minha saudade na Rede, mas dentro de mim.

Se cada jovem usuário de Crack ou propensos infelizmente a chegar ao uso dele, com a ajuda dos médicos, terapeutas, psicólogos, dos profissionais e voluntários da guerra contra as drogas e o álcool, todos trabalhando neste sentido que vou falar! Se todos estes profissionais com suas elevadas e importantes formações acadêmico-científicos ou empírica e as famílias, elegerem doravante como apoio, ferramenta suprema ao combate; elegerem como ferramenta de trabalho a fé e os preceitos ensinados pelo Dono e Presidente desta campanha, que não é minha, mas Dele, Nosso Senhor Jesus Cristo, e de todos os brasileiros que sofreram, que sofrem e sofrerão a mesma minha dor, (que sejam cada vez menos) entendo que começaremos cada um de nós que vamos combater as drogas neste pais, doravante, combatendo não os traficantes, este é um papel da polícia, mas enchendo os usuários de fé, fomentando a fé em Deus, mostrando os caminhos do Senhor, enchendo os lares de fé, e ela trás o amor, seja fé de todas as religiões, não só a minha, claro que não, “Deus é um só”, assim acredito em mudanças e muito mais recuperação. A “sociedade não é burra” e agora via tomar força e agir para o bem de nossos jovens e para o bem de nossa nação, cá pra nós, sofrida, mas, maravilhosa e linda d+!!!!
Não me façam “salvador da pátria”. Porque estou suficientemente preparado para quando esta onda toda acabar e eu ficar só com meus aconselhamentos de fé aos jovens e pais, na minha igreja, a Primeira Igreja Batista de Fortaleza, no espaço que eu pedi retransmitindo a minha dor, as minhas experiências, (não vou pedir retorno delas, nem vou cobrar por isso, não sou terapeuta). Façam Jesus! Ele, no meu caso particular, é o meu único e verdadeiro salvador. Ele sim, vai ajudar essa moçada a correr longe das drogas. Eu sou apenas uma pessoa que postou uma foto para um grupo numa Rede Social, o Facebook, na minha página pessoal, as pessoas choraram comigo a minha dor, porque o ser humano é bom.
Ah! recepcionei a imprensa daqui e de fora com, sucos, cafés, água de coco, biscoitos, pães, rapadura (sou do Ceará), porque sei que são arautos enviados por Deus para ajudar com suas canetas e filmadoras a campanha “Acorda Juventude”.
Quando falo que quero “salvar uma vida”, falo a verdade! Sei que é muito difícil eu salvar duas vidas. Com muita oração, reza, pedidos das pessoas tenho quase certeza que vou conseguir meu intento, e a força Dele: quero “salvar uma vida” afastando um só jovem da droga que matou meu filho, não me dando tempo, sabedoria ou capacidade de fazê-lo.
Como amanheci hoje, 23/11/2012, iluminado, ora se não! Sentindo-me assim, cheio de luzes celestiais sobre minha cabeça, (toda pessoa de fé sente isso, seja qual for a religião dela, é normal!), vou pedir aos brasileiros, duas coisas:

PRIMEIRO
Pais, mães, tias, tios e avós, amigos da família, não tenham mais vergonha de expor aos visinhos, família e ao mundo o problema de drogas dos seus filhos, sobrinhos e netos; Compartilhem, partilhem, repartam sua dor. Procurem ajuda a quem trabalha há muito tempo com dependentes químicos e álcool. Eles são preparados para isso, para a RECUPERAÇÃO, e cada um tem uma lista gigantesca de casos solucionados; As igrejas de todas as religiões também fazer este trabalho!

SEGUNDO. Passem exigir que cada profissional que atua com recuperação das vidas dos dependentes químicos e álcool, com formação acadêmica ou empírica (a maioria já faz o que vou dizer agora), que façam os dependentes conhecerem a fundo, no meio do tratamento a Palavra de Deus, através de estudos bíblicos, só que, com a indicação de igrejas para que ocorra ali, o devido acompanhamento espiritual. Quem mais entende da Palavra de Deus são as igrejas. Um ou outro fazem isso a fundo particularmente. Respeitando a fé, crença, religião do Dependente.

Se aquele referido profissional não acredita em Deus, ou é um agnósticos, que invista na sua experiência terapêutica e medicinal, mas mesmo assim, co-dependentes exijam dele, ou o faça em paralelo, estudos bíblicos e acompanhamentos de uma igreja. (Todas elas também têm trabalhos fabulosos com este objetivo específico)...

TERCEIRO
ESTE PEDIDO VEM A MAIS, DOEM UM POUCO MAIS DE SI PARA OS OUTROS. AGENDE, FAÇA O QUE FOR PARA NÃO ESQUECER. DEUS RETRIBUIRÁ, EU E VOCÊ SABEMOS DISSO!!!
VAMOS QUE VAMOS = VQV

É o que peço em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém!?
Venicio Guimarães
venicioguimaraes@terra.com.br

PS.:
Gente, de todas as religiões e fé, se alguém se manifestar contra o que estou pregando no item 2 acima, gentileza me apóiem, os que tem fé e sabem do poder de cura do Pai Celestial.

A campanha nacional “Acorda Juventude” não é para combater traficantes, a inteligência da Polícia Civil, Militar e Federal já o fazem, e fazem com rigor, com toda força do Estado, e estão mostrando suas forças neste sentido, enxergo assim, porque estou vendo a coisa mais de perto. Falei isso quando fui convidado à Câmara Federal (por causa da campanha) para uma reunião com Delegado Federal e Deputado Federal Protógenes Queiroz, de São Paulo, um parlamentar extremamente sério e rigoroso no combate ao Crack neste país. Falei que quero “salvar uma vida”. É claro que minha aproximação a ele restou estabelecida e fortalecida, tem ações que vou poder realizar, a convite dele, que não seja de repressão, nem perseguição e nem contato com bandidos, mas que tem interesse direto com os meus objetivos de “salvar uma vida”

Vamos que vamos!

--------------------
Bom dia amados de todas as religiões e jovens vivos de Deus! (19/11/2012 às 07h30min)

Daqui a pouco estarei postando a vocês a agenda da semana. O projeto "Acorda Juventude", tomou grande proporção, fechando o dia ontem com 241 mil compartilhamentos e estimativa de 70 milhões de visualizações, com a ajuda de matérias em âmbito nacional, já exibidas. Portanto, não é uma missão simples. Uma manifestação de um grupo pequeno no Facebook. Por isso ponho realmente nas mãos de Deus e conto com o apoio dos internautas, cada um de vocês, lembrando que o objetivo "salvar uma vida" a partir do fim trágico do meu filho por causa de uma droga maldita, o crack, tão presente e tão próxima da vida de nossos filhos. Não poderia ser diferente este pedido: guia-nos, Nosso Senhor Jesus Cristo! Amém?!


COMPARTILHE TAMBÉM. FORTALEÇA A CAMPANHA.

NÚMEROS DA CAMPANHA “ACORDA JUVENTUDE”
NÚMEROS DA CAMPANHA “ACORDA JUVENTUDE”
NÚMEROS DA CAMPANHA “ACORDA JUVENTUDE”

72 MILHÕES DE VISUALIZAÇÕES DA CAMPANHA NO FACEBOOK

241.277 (Duzentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e sete) compartilhamentos em 21h53min de 18/11/2012 – Números crescentes.
Você mesmo pode acompanhar aqui no meu Facebook os números da campanha, que agora são três estádios Maracanãs com 78.838 espectadores, melhor internautas (pessoas) compartilhando a campanha de todos nós via Facebook para a lista de amigos deles de até 5.000 amigos.

COMO VER OS NÚMEROS?

Abra no meu FACEBOOK o arquivo “FOTOS”. Em seguida, clique no arquivo chamado “1097 FOTOS” e veja lá você mesmo as imagens da campanha, olhando os números nas imagens da campanha... Duas imagens são as principais.

ENTENDA OS NÚMEROS

241 mil compartilhamentos vezes um número razoável de amigos, uma média de 300 para cada compartilhador, que pode ter até 5.000, seria: 241.000 X 300 = 72.300.000... 72 milhões de pessoas conheceram “Acorda Juventude” Lembrando, que a campanha está nas televisões em rede nacional e jornais de grande circulação. A CAMPANHA ESTÁ CRESCENDO!

Vamos q Vamos!

Venício GuimarãesAcabei de dar mais uma entrevista. Agora para REDE TV, que será exibido às 20h., em rede nacional. A repórter foi DANIELE CAMPOS. Maravilha gente, ela e a equipe dela foram super profissionais! Estou focando que não vou combater as drogas, investigar nada, NEM QUERO!!! Este é papel da polícia. Quero “SALVAR UMA VIDA!”. Quero falar com dependentes e co-dependentes sobre a minha dor, que é a dor de muitos, Ô! levando a palavras de Deus, que está conduzindo este momento tão passageiro quanto importante na minha vida, depois de perder um filho. Não quero salvar a pátria, este é o papel dos jornalistas, da sociedade civil organizada, dos políticos, professores, advogados, corretores de imóveis, médicos, juízes, promotores de justiça, e aí vai. Enfim, todas as pessoas juntas são os salvadores da pátria. Eu sou apenas um e acredito que estou fazendo só a minha parte. Se cada um pedir a Deus que dê força para fazer a dele, ELE VAI DAR ESSA FORÇA. EU SEI DISSO!!!

BOM DIA GENTE E JOVENS VIVOS E FELIZES DE DEUS!

Ontem, fui jantar com minha namorada e estava exausto. Não é todo dia que damos entrevista para quatro emissoras de tevê. Ufa! Mas, é por uma boa causa. Recebi essa boa turma de profissionais com refrigerantes, sorriso no rosto, biscoitos, água com gelo, água de coco, rapadura (ora, sou do Ceará)! Sabem por quê? Porque cinegrafistas, repórteres, editores, chefes de reportagem, jornalistas, entendo que todos que compõem a mídia são arautos deste desejo de Deus: a divulgação do “Acorda Juventude”, um projeto de toda uma comunidade do Facebook! E como estão me ajudando!!!

DEUS ME VIU GRITANDO NUM QUARTO ESCURO, CHORANDO, (FOI ASSIM MESMO) BUSCANDO O POR QUÊ! ENTÃO DISSE: "PERAÍ BICHIM" NÓS DO CEARÁ FALAMOS ASSIM, GRAÇAS A DEUS. E ME DEU UM PROJETO CHEIO DE COLABORADORES DO FACEBOOK. "VAMO Q VAMO, GENTE!"

QUER AJUDAR NESTA CAMINHADA? COMPARTILHEM A LOGOMARCA "ACORDA JUVENTUDE", QUE POSTEI AGORA NO MEU FACEBOOK, 18h:30MIN HORA DO SERÁ.

DIA 20/11/2012 ESTAREI EM BRASILIA, VEJA NO MEU FACEBOOK - COM O RELATOR DA CPI DE COMBATE AO CRACK NA CÂMARA FEDERAL - FUI CONVIDADO!!! AGORA VAI. VAMOS QUE VAMOS!!!NOTA DA CAMPANHA ÀS 12H DIA 16/11/2012

Acabo de ser convidado pelo Delegado Federal e Deputado Federal, Protógenes Queiroz, de São Paulo, para uma reunião em Brasília na próxima terça-feira, dia 20. Ele é Relator da CPI de Combate ao Crack... Povo de Deus, geração Facebookiana, conto com o apoio de todos. Principalmente, da imprensa que está revolucionando este país. A campanha é de todos nós, e é para salvar vidas. O CRACK MATA, E LOGO, SÓ NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SALVA. SÓ ELE! (EU SEI DISSO!)

NÚMEROS DA CAMPANHA
166.981 compartilhamentos (em 15/11/2012)
com 50 milhões de pessoas conhecendo o
a campanha “Acorda Juventude”
através do Facebook.


OS JORNALISTAS

Estou recebendo os jornalista com água de coco, biscoitos, café, refrigerante, água, rapadura (sou do Ceará) e muito carinho. Por quê, assim? Os internautas falam que Deus me colocou esta missão nas mãos, para salvar vidas. O ruim é que é depois da morte do meu filho. Então, eles, os jornalistas, são arautos, mensageiros, multiplicadores também dessa força Divina. Eles só não podem fazer o que estão fazendo, nas entrevistas, aqui na minha empresa: CHORAR!

A CAMPANHA NACIONAL “ACORDA JUVENTUDE”,
DE TODOS NÓS DO FACEBOOK,
FOI CHAMADA PARA A TV EM FORTALEZA E AGORA JORNAIS
INCLUSIVE DE OUTROS ESTADOS


A campanha “ACORDA JUVENTUDE”, contra as drogas, nascida a partir da imagem do meu filho que expus no Facebook. Ele foi assassinado não sei como e porque e enterrado seu corpo (que é meu) não sei onde no Estado irmão, o Maranhão. O campanha tomou proporções gigantescas. Gente de todo País está me enviando mensagens de condolências em aberto e “in box”, com textos de apoio incríveis, que tem me deixado muito emocionado e entusiasmado de que consigamos alertar mais e mais jovens sobre o fim trágico que as drogas oferecem. Conteúdos maravilhosos, santificados, de força e apoio real vão chegando a cada instante. A imagem em si já atingiu o crescente número de 12.644 compartilhamentos. Lembrando que, cada compartilhamento são multiplicados centenas e centenas de vezes a imagem. Sei que por elas são pais mostrando aos filhos com e sem o meu mesmo problema. Muitos casos tristes, meu Deus, estou recebendo, que choro só de pensar a dor dos co-dependentes. Minha caixa de amigos no Face, deve lotar a qualquer momento. E ontem, recebi um convite de uma emissora de televisão do Ceará, e agora de mais dois jornais para falar da campanha. Quero com a minha dor, com o caso Tiago e apoio dos amigos antigos e novos do Facebook, ganhe voz robusta para todos nós SALVARMOS VIDAS. Quanto mais pessoas fizerem suas campanhas pessoais, melhor! É isso que eu quero. Só isso!... Ah! O título e a logomarca desta campanha foram criados por pessoas de outros estados, apoiadores do Face... Fiquem ligados no meu Face e “vamo q vamo”, com o a campanha nacional “Acorda Juventude”, sem com Ele, Jesus, não dá!!!

NOTA:

HÁ DOIS FACEBOOK "VENÍCIO GUIMARÃES" - TEM UM ESGOTADA A SOLICITAÇÃO DE AMIZADE E O OUTRO ESTA LIVRE, QUE ACEITA NOVAS SOLICITAÇÕES